ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά δεδομένα
Παρακαλούμε πολύ να αφιερώσετε μερικά λεπτά για να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας. Από τη στιγμή που συνεχίζετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Έτσι το όνομα σας, η διεύθυνση email σας και το τηλέφωνό σας θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

Ποια δικαιώματα έχετε;
Με βάση τον κανονισμό όταν μας παραχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα Πρόσβασης- έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε, καθώς και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην επεξεργασία τους.
Δικαίωμα Διόρθωσης- έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
Δικαίωμα Διαγραφής- έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας- έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα, προσωρινά ή οριστικά.
Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να παραλαμβάνετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, καθώς και να μας ζητάτε την μεταφορά τους σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων-έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση
έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ
Δικαίωμα να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας – έχετε δικαίωμα να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τη δώσατε.
Δικαίωμα να καταγγέλλετε παραβάσεις της νομοθεσίας στην αρμόδια εποπτική αρχή – έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα και στην περίπτωση που δεν εφαρμόζονται να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκήσετε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον Υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
Το falconsecurity.com.cy φροντίζει ώστε όλοι εσείς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και που παραχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Η άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας για τα δικαιώματα που δεν μπορούν να ασκηθούν διαφορετικά. Ο τελευταίος υποχρεούται, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, να σας ενημερώσει για την ικανοποίηση του αιτήματός σας. Στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας, οφείλει, εντός ενός (1) μηνός, να σας απαντήσει αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Τυχόν αδυναμία του Υπευθύνου επεξεργασίας να επικοινωνήσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας δίνει το δικαίωμα σε σας να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η συλλογή των δεδομένων σας μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας ή άλλες φόρμες, που βρίσκονται στην ιστοσελίδας μας.
Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο θα μας προσεγγίσετε:

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας κάποια από τις φόρμες επικοινωνίας τότε συλλέγουμε:

α) το ονοματεπώνυμό σας,
β) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου,
γ) τον λόγο για τον οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα;
Τρόπος Συλλογής Δεδομένων
Νομική Βάση
Όφελος για το χρήστη
Φόρμες Επικοινωνίας
Συγκατάθεση χρήστη
Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ του καταστήματος και του χρήστη
Η εταιρία μας θα ανταπεξέλθει πιο σύντομα στις ανάγκες σας

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Φόρμες Επικοινωνίας: Τα δεδομένα που συμπληρώνετε στις φόρμες επικοινωνίας διατηρούνται μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα, για το οποίο επιλέξατε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επίσης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν και στην περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμη και αν ζητήσετε τη διαγραφή τους, για να συμμορφωθούμε με κάποια έννομη υποχρέωση μας, όπως π.χ. ο έλεγχος από τη φορολογική αρχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται μετά την πάροδο των προθεσμιών που θέτει ο νόμος.

Διαβιβάζει το falconsecurity.com.cy τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους;

Το falconsecurity.com.cy ενδέχεται να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους. Αυτοί μπορεί να είναι:

Πάροχοι υπηρεσιών – επιλεγμένοι συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν διάφορες υπηρεσίες για λογαριασμό μας
Εταιρικοί συνεργάτες – αξιόπιστες εταιρείες που μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ενδέχεται να σας αρέσουν, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε παράσχει την ξεχωριστή συναίνεσή σας ή εταιρίες που χρησιμοποιούμε για να ολοκληρώσουμε τη εκτέλεση μιας υπηρεσίας σε εσάς (π.χ. Google Ads, Facebook)
Αρχές επιβολής του Νόμου – όταν απαιτείται να προβούμε σε κοινοποίηση των δεδομένων που διαθέτουμε
Πρόσθετα Κοινωνικών Δικτύων (“Πρόσθετα”) – Όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία που περιέχει Πρόσθετα, οι πληροφορίες μπορεί να μεταφέρονται απευθείας από τη συσκευή σας στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από το Πρόσθετο. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο, η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να καταγράφεται στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύουν οι ανωτέρω όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά πρέπει να ανατρέξετε στους όρους προστασίας του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου.
Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει και αποδοχή αποστολής τυχόν ενημερωτικού υλικού;
Όχι. Για να μπορούμε να σας αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με προσφορές του καταστήματός μας και νέες αφίξεις θα πρέπει πλέον να εγγραφείτε με δικιά σας ενέργεια. Η παραχώρηση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν σημαίνει και αυτόματη εγγραφή στη λίστα μας για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.

COOKIES
Τι είναι τα cookies;
Πρόκειται για αρχεία κειμένου (.txt) που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, όσο βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ.

Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. Τα cookies διασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Tα cookies που περιγράφονται παρακάτω αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (φυλλομετρητής – browswer) του υπολογιστής σας ή της κινητής σας συσκευής. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την δυνατότητα).

Τι cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας και για ποιο σκοπό;
Ουσιώδη Επιχειρησιακά
Τα Cookies αυτά είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.
Απόδοση/ Αναλυτικά στοιχεία (Google Analytics)
Τα Cookies αυτά μας βοηθούν να αναλύσουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, καθώς και τον τρόπο χρήσης της από εσάς. Τέτοιου είδους Cookies μας βοηθούν να βλέπουμε ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες που προσφέρουμε και μας βοηθάει να ενημερωνόμαστε για την απόδοση της ιστοσελίδας μας.
Λειτουργικά Cookies
Τα Cookies αυτά μας βοηθούν να εκτελούμε τις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα μας, με βάση τις επιλογές που κάνετε.
Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των Cookies στον υπολογιστή σας;
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να διατηρούνται τα Cookies στον υπολογιστή σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser).

Για τον Google Chrome δες εδώ:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

Για τον Mozilla Firefox δες εδώ:
https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn

Για τον Safari δες εδώ:
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=el_GR&locale=en_US

Προσοχή!! Εφόσον επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα Cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα μας, καθώς και να μην μπορείτε να την επισκεφτείτε καθόλου. Το ίδιο ισχύει και για τη διαγραφή των Cookies μετά από κάθε πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Ποιος είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων;
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η επιχείρηση «FALCON SECURITY». Κύρια απασχόληση της επιχείρησης είναι η παραχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ποια είναι η διεύθυνση επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας;
Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας είναι η info@falconsecurity.com. Σε αυτή τη διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά με τυχόν ερωτήσεις που έχετε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Κανονισμό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου. Παρακαλούνται οι επισκέπτες του ιστότοπου να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές.

Ζήτησε Προσφορά