ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
 • Δώστε πρόσβαση μόνο σε όσους εσείς επιθυμείτε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι ανάγκες για ασφάλεια κάθε επιχείρησης, η οποία απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ολοένα και αυξάνονται. Χρειάζονται πλέον συστήματα τα οποία να ρυθμίζουν τις περιοχές ασφαλείας και να δίνουν δικαιώματα πρόσβασης σε συγκεκριμένο προσωπικό.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (Access Control) είναι μία οικονομική λύση για την προστασία συγκεκριμένων χώρων, από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Τοποθετούνται στις πόρτες που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να ελέγχει και, μέσω μαγνητικής κάρτας ή/και κωδικού, δίνουν πρόσβαση σε αυτούς που πρέπει και εσείς επιθυμείτε.

Πέραν όμως της κάρτας και του κωδικού, υπάρχουν συστήματα ελέγχου πρόσβασης τα οποία αναγνωρίζουν τους χρήστες μέσω των μοναδικών τους βιομετρικών χαρακτηριστικών (δακτυλικό αποτύπωμα, ίριδα του ματιού).

Έτσι, αρχικά εξασφαλίζουμε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός ή η κάρτα από κάποιον τρίτο και, επιλέον, ότι ο πραγματικός χρήστης δεν θα βρεθεί σε κατάσταση να μην μπορεί να ανοίξει την πόρτα, σε περίπτωση που έχει ξεχάσει την κάρτα του.

Τα stand alone συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν μόνα τους. Συνδέονται με ηλεκτρική κλειδαριά πόρτας ή μαγνήτη, ο οποίος τοποθετείται στην πόρτα, και ρυθμίζουν την πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη είσοδο. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης stand alone είναι αρκετά οικονομικά και το πλεονέκτημά τους είναι ότι λειτουργούν αυτόνομα.

Τα δικτυακά συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να δεχθούν πολλές μονάδες, οι οποίες τοποθετούνται σε ξεχωριστές πόρτες και οι οποίες δύναται να δουλεύουν σε συνεργασία. Όλες οι μονάδες αυτές ελέγχονται από μία κεντρική μονάδα ή ένα πρόγραμμα λειτουργίας και μπορούν να δώσουν στοιχεία για ολόκληρο το σύστημα. Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να αποτελεί τμήμα ενός υψηλής ποιότητας συστήματος συναγερμού ή/και καμερών. Δηλαδή ενός ενοποιημένου συστήματος ασφαλείας (integrated security system).

Μία από τις πιο διαδεδομένες χρησιμότητες του συστήματος ελέγχου πρόσβασης, είναι η μέτρηση των ωρών εργασίας του προσωπικού. Οι δυνατότητες των συστημάτων αυτών ποικίλουν και η επιλογή πρέπει να πραγματοποιηθεί, βάσει των αναγκών της κάθε επιχείρησης. Επίσης, τα συστήματα αυτά μπορούν να δώσουν αναφορές, οι οποίες δεν αφορούν μόνο στο ωράριο εργασίας του κάθε εργαζομένου αλλά και σε πολλές άλλες πληροφορίες (αυτόματη χρέωση πελατών σε ξενοδοχεία σύμφωνα με τη χρήση, αυτόματο υπολογισμό της μισθοδοσίας του προσωπικού κ.α.).

Τέλος, για τη σωστή και πιο αξιόπιστη εξαγωγή στοιχείων, η Falcon Security προτείνει τη χρήση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, τα οποία βασίζονται στην αναγνώριση βιομετρικών χαρακτηριστικών και όχι καρτών ή tag ή κωδικού, τα οποία ο υπάλληλος μπορεί να «δανείσει» σε άλλο πρόσωπο.

STAND ALONE

Τα stand alone συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν μόνα τους. Συνδέονται με ηλεκτρική κλειδαριά πόρτας ή μαγνήτη, ο οποίος τοποθετείται στην πόρτα, και ρυθμίζουν την πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη είσοδο. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης stand alone είναι αρκετά οικονομικά και το πλεονέκτημά τους είναι ότι λειτουργούν αυτόνομα.

IP ACCESS CONTROL

Τα δικτυακά συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να δεχθούν πολλές μονάδες, οι οποίες τοποθετούνται σε ξεχωριστές πόρτες και οι οποίες δύναται να δουλεύουν σε συνεργασία. Όλες οι μονάδες αυτές ελέγχονται από μία κεντρική μονάδα ή ένα πρόγραμμα λειτουργίας και μπορούν να δώσουν στοιχεία για ολόκληρο το σύστημα. Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να αποτελεί τμήμα ενός υψηλής ποιότητας συστήματος συναγερμού ή/και καμερών. Δηλαδή ενός ενοποιημένου συστήματος ασφαλείας (integrated security system).

TIME ATTENDANCE

Μία από τις πιο διαδεδομένες χρησιμότητες του συστήματος ελέγχου πρόσβασης, είναι η μέτρηση των ωρών εργασίας του προσωπικού. Οι δυνατότητες των συστημάτων αυτών ποικίλουν και η επιλογή πρέπει να πραγματοποιηθεί, βάσει των αναγκών της κάθε επιχείρησης. Επίσης, τα συστήματα αυτά μπορούν να δώσουν αναφορές, οι οποίες δεν αφορούν μόνο στο ωράριο εργασίας του κάθε εργαζομένου αλλά και σε πολλές άλλες πληροφορίες (αυτόματη χρέωση πελατών σε ξενοδοχεία σύμφωνα με τη χρήση, αυτόματο υπολογισμό της μισθοδοσίας του προσωπικού κ.α.).

Τέλος, για τη σωστή και πιο αξιόπιστη εξαγωγή στοιχείων, η Falcon Security προτείνει τη χρήση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, τα οποία βασίζονται στην αναγνώριση βιομετρικών χαρακτηριστικών και όχι καρτών ή tag ή κωδικού, τα οποία ο υπάλληλος μπορεί να «δανείσει» σε άλλο πρόσωπο.

 • ΠΛΑΚΕΤΑ STAND ALONE

  Η πλακέτα του συστήματος ελέγχου πρόσβασης είναι η καρδιά του συστήματος. Χρειάζεται τροφοδοτικό, μετασχηματιστή και μπαταρίες για να λειτουργήσει σωστά και μπορεί να δεχθεί έως και 2048 διαφορετικούς χρήστες. Στην πλακέτα συνδέονται τα module επέκτασης, οι είσοδοι πολλαπλών λειτουργιών, οι καρταναγνώστες και τα πληκτρολόγια. Ακόμη, μπορούν να συνδεθούν πολλές πλακέτες σε μορφή δικτύου IP. Η μεγάλη ταχύτητα και η απόλυτη σταθερότητα παίζουν ρόλο στην ταχύτατη αντίδραση του κάθε καρταναγνώστη, ώστε να δίνονται οι εντολές σε κλάσματα δευτερολέπτου.

 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ

  Οι επεκτάσεις είναι ειδικά module, τα οποία συνδέονται στην πλακέτα και προσφέρουν έλεγχο σε έως και 2 επιπλέον θύρες το καθένα. Επάνω στα module αυτά είναι δυνατόν να συνδεθούν καρταναγνώστες, πληκτρολόγια, μαγνητικές επαφές κ.α.

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

  Ειδικό module, το οποίο συνδέεται σε σύστημα ελέγχου για τον ανελκυστήρα. Με τη χρήση του συγκεκριμένου εξαρτήματος μπορούμε να δώσουμε δικαιώματα πρόσβασης σε χρήστες για συγκεκριμένους ορόφους. Κάθε χρήστης περνάει την κάρτα του από τον καρταναγνώστη που έχει τοποθετησεί στον ανελκυστήρα και μπορεί να επιλέξει να κινηθεί ο ανελκυστήρας, μόνο στους ορόφους στους οποίους έχει πρόσβαση.

 • ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

  Οι καρταναγνώστες είναι ειδικά μηχανήματα, τα οποία τοποθετούνται δίπλα στις πόρτες και πρέπει να περαστεί η κάρτα ή το tag από πάνω τους ή/και να πληκτρολογηθεί ο σωστός κωδικός για να ανοίξει η πόρτα. Υπάρχουν καρταναγνώστες για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με ή χωρίς πλήκτρα, από πλαστικό ή μέταλλο κ.α. Επίσης, σε εξελιγμένα συστήματα συναγερμού, τα πληκτρολόγια του συστήματος συναγερμού μπορούν να λειτουργήσουν και ως καρταναγνώστες.

 • ΚΑΡΤΕΣ TAG

  Οι κάρτες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό pvc σε μικρό σχήμα (σχήμα πιστωτικής κάρτας), στις οποίες μας δίνεται η δυνατότητα να τυπώσουμε επάνω τους σχέδια και στοιχεία που επιθυμούμε. Είναι μαγνητικές-παθητικές κάρτες τις οποίες προγραμματίζουμε να ανοίγουν τις πόρτες που εσείς επιθυμείτε. Τα tag είναι παθητικά μπρελόκ σε πολύ μικρό μέγεθος, τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και δεν χρειάζονται μπαταρίες για τη λειτουργία τους. Λειτουργούν όπως και οι κάρτες.

 • ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

  Οι βιομετρικοί αναγνώστες λειτουργούν όπως οι καρταναγνώστες, δηλαδή δίνουν εντολή να ανοίξει μία πόρτα, αλλά λαμβάνουν αυτή την εντολή από τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου (δακτυλικό αποτύπωμα, ίριδα του ματιού κ.α.), του οποίου έχουμε δώσει δικαίωμα πρόσβασης. Έτσι, δεν μπορεί να ανοίξει κάποιος άλλος (π.χ. κλοπή κάρτας) παρά μόνο ο ίδιος ο χρήστης.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ (ΒΑΣΕΙΣ)

  Οι ηλεκτρομαγνήτες (δύο τεμάχια) τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά κάθε πόρτας. Η βάση με τον έναν μαγνήτη τοποθετείται σε σταθερό σημείο και ένας δεύτερος μαγνήτης τοποθετείται επάνω στην πόρτα. Όταν η πόρτα είναι κλειστή, οι δύο μαγνήτες κολλάνε και στην ουσία κλειδώνουν την πόρτα. Όταν δοθεί εντολή να ανοίξει η πόρτα, απομαγνητίζεται το σύστημα και η πόρτα ανοίγει. Υπάρχουν μαγνήτες που αντέχουν πίεση από 300 έως 1000 κιλά.

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ

  Μία άλλη επιλογή για το άνοιγμα της πόρτας είναι το ηλεκτρικό κυπρί, το οποίο αντικαθιστά την παραδοσιακή κλειδαριά. Διαθέτει κανονική «γλώσσα», η οποία εισχωρεί στο σταθερό κούφωμα. Όταν δοθεί εντολή ηλεκτρικά, απασφαλίζει για λίγα δευτερόλεπτά και η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΤΑΣ

  Τοποθετείται στις πόρτες και δεν τις αφήνει να παραμείνουν ανοικτές μετά το άνοιγμά τους. Κάθε φορά που θα ανοίξει μία πόρτα, ο μηχανισμός αυτός θα την επιστρέψει στην αρχική της θέση. Η πόρτα θα ξανακλειδώσει και θα απαιτείται εντολή για να ανοίξει ξανά.

Falcon Security

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις

Ναι. Είναι δυνατόν να τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε πόρτα ασφαλείας αλλά μόνο από την εξωτερική πλευρά της. Δηλαδή να ελέγχεται η είσοδος στο χώρο. Από την εσωτερική πλευρά του χώρου όμως, θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός που σε κάθε περίπτωση (ακόμη και σε διακοπή ρεύματος κ.α.) θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να ανοίξει την πόρτα για να εξέλθει από το χώρο. Φυσικά μπορούμε να τοποθετήσουμε τοπικό σύστημα συναγερμού για την περίπτωση που η πόρτα ανοίξει.

Μία πόρτα στην οποία έχει τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου πρόσβασης μπορεί να ανοίξει με τους παρακάτω τρόπους:
α) με το πάτημα ειδικού κουμπιού που απασφαλίζει την κλειδαριά (εσωτερικά)
β) με τη χρήση κάρτας σε ειδικό μηχάνημα
γ) με τη χρήση tag (μπρελόκ) σε ειδικό μηχάνημα
δ) με τη χρήση κωδικού ασφαλείας σε ειδικό μηχάνημα
ε) με τη χρήση κωδικού ασφαλείας και κάρτας ή μπρελόκ σε ειδικό μηχάνημα
στ) με τη χρήση δακτυλικού αποτυπώματος σε ειδικό μηχάνημα
ζ) με τη χρήση άλλων βιομετρικών χαρακτηριστικών σε ειδικό μηχάνημα
η) με τη χρήση smartphone σε ειδικό μηχάνημα

Τα δύο συστήματα έχουν πολλές διαφορές. Η κυριότερη όμως είναι ότι τα stand alone είναι αυτόνομα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και το μόνο που κάνουν είναι να ελέγχουν (επιτρέπουν – απαγορεύουν) την πρόσβαση σε ένα χώρο. Τα time attendance συστήματα μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες κίνησης, στοιχεία χρόνου κ.λπ., τα οποία μπορούν να συνδυαστούν ακόμη και με προγράμματα μισθοδοσίας.

Επωφεληθείτε της προσφοράς μας για ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ.

Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν οικονομοτεχνική μελέτη, βασισμένη στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, χωρίς καμία απολύτως δέσμευση από εσάς.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ
 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ FALCON

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ

Ζήτησε Προσφορά